115 Jiangxi Zhong Road by Guangdong Road
Shanghai, Shanghai