February 1, 2005

Upplysning: Kryptering i praktiken at Campus Valla, Linköpings universitet

February 2, 2005

Donald Knuth: Sand Piles and Spanning Trees at Hall D3, Kungliga Tekniska högskolan

February 8, 2005

Upplysning: Building Scalable Systems for Web Search and Beyond at Campus Valla, Linköpings universitet

September 27, 2005

Jabber - en öppen standard för Instant Messaging at Campus Valla, Linköpings universitet

September 29, 2005

Norrköpings filmfestival at Hörsalen

October 5, 2005

Flimmer DV-Expo at Hörsalen

November 19, 2005

Bloggforum Stockholm 3.0 at JMK

July 22, 2006

Pompom i Parken 2:2006 at Folkparken

July 23, 2006

Flimmer utomhusbio - Tjenare, kungen at Färgaregården

July 30, 2006

Flimmer utomhusbio - Stolthet och fördom at Färgaregården

August 19, 2006

Pompom i Parken 3:2006 at Folkparken

May 30, 2007

reboot at Kedel Hallen