442 Orchard Road, #02-29 Orchard Hotel
Singapore, Central Singapore 238879
September 17, 2010

Chris Ayer Live @ TAB at TAB

September 18, 2010

Chris Ayer Live @ Tab at TAB

September 19, 2010

Chris Ayer Live @ Tab at TAB

September 21, 2010

Dion Roy Live @ Tab at TAB

September 21, 2010

Dion Roy Live @ Tab at TAB

September 21, 2010

Dion Roy Live @ Tab at TAB

September 21, 2010

Dion Roy Live @ Tab at TAB

September 25, 2010

Dion Roy Live @ Tab at TAB

September 25, 2010

Dion Roy Live @ Tab at TAB

September 28, 2010

Chad Blondel Live @ Tab at TAB

September 28, 2010

Chad Blondel Live @ Tab at TAB

September 28, 2010

Chad Blondel Live @ Tab at TAB

September 28, 2010

Chad Blondel Live @ Tab at TAB

October 2, 2010

Chad Blondel Live @ Tab at TAB

October 2, 2010

Chad Blondel Live @ Tab at TAB

October 15, 2010

An Horse Concert at TAB at TAB

November 2, 2010

Jamie Drake Live at TAB at TAB

November 2, 2010

Jamie Drake Live at TAB at TAB

November 2, 2010

Jamie Drake Live at TAB at TAB

November 2, 2010

Jamie Drake Live at TAB at TAB

November 2, 2010

Jamie Drake Live at TAB at TAB

November 2, 2010

Jamie Drake Live at TAB at TAB

November 23, 2010

Ernie Halter Live at TAB at TAB

November 23, 2010

Ernie Halter Live at TAB at TAB

November 23, 2010

Ernie Halter Live at TAB at TAB

November 23, 2010

Ernie Halter Live at TAB at TAB

November 23, 2010

Ernie Halter Live at TAB at TAB

November 23, 2010

Ernie Halter Live at TAB at TAB

December 14, 2010

Alexis Babini Live @ TAB at TAB

December 14, 2010

Alexis Babini Live @ TAB at TAB

December 14, 2010

Alexis Babini Live @ TAB at TAB

December 14, 2010

Alexis Babini Live @ TAB at TAB

December 14, 2010

Alexis Babini Live @ TAB at TAB

January 4, 2011

Boots Factor Live @ TAB at TAB

January 4, 2011

Boots Factor Live @ TAB at TAB

January 4, 2011

Boots Factor Live @ TAB at TAB

January 4, 2011

Boots Factor Live @ TAB at TAB

January 4, 2011

Boots Factor Live @ TAB at TAB

January 11, 2011

Jim Wolf Live @ TAB at TAB

January 11, 2011

Jim Wolf Live @ TAB at TAB

January 11, 2011

Jim Wolf Live @ TAB at TAB

January 11, 2011

Jim Wolf Live @ TAB at TAB

January 11, 2011

Jim Wolf Live @ TAB at TAB

January 18, 2011

Brett Young Live @ TAB at TAB

January 18, 2011

Brett Young Live @ TAB at TAB

January 18, 2011

Brett Young Live @ TAB at TAB

January 18, 2011

Brett Young Live @ TAB at TAB

January 18, 2011

Brett Young Live @ TAB at TAB

January 25, 2011

Stacy Clark Live @ TAB at TAB

January 25, 2011

Stacy Clark Live @ TAB at TAB

January 25, 2011

Stacy Clark Live @ TAB at TAB

January 25, 2011

Stacy Clark Live @ TAB at TAB

January 25, 2011

Stacy Clark Live @ TAB at TAB

August 20, 2012

Musical Theatre Mondays Singapore at TAB

August 20, 2012

Musical Theatre Mondays Singapore at TAB

August 20, 2012

Musical Theatre Mondays Singapore at TAB