201 S Capitol Ave
Indianapolis, Indiana 46225
October 29, 2006

Public Skating at Pan American Plaza

November 12, 2006

Public Skating at Pan American Plaza

November 17, 2006

Public Skating at Pan American Plaza

November 25, 2006

Public Skating at Pan American Plaza

December 1, 2006

Public Skating at Pan American Plaza

December 8, 2006

Public Skating at Pan American Plaza

December 13, 2006

Public Skating at Pan American Plaza

December 28, 2006

Public Skating at Pan American Plaza

January 5, 2007

Public Skating at Pan American Plaza

January 12, 2007

Public Skating at Pan American Plaza

January 13, 2007

Public Skating at Pan American Plaza

February 6, 2007

Public Skating at Pan American Plaza

February 22, 2007

Public Skating at Pan American Plaza

February 26, 2007

Public Skating at Pan American Plaza

February 28, 2007

Public Skating at Pan American Plaza

March 8, 2007

Public Skating at Pan American Plaza

March 9, 2007

Public Skating at Pan American Plaza

March 17, 2007

Public Skating at Pan American Plaza

March 21, 2007

Public Skating at Pan American Plaza

March 23, 2007

Public Skating at Pan American Plaza

March 29, 2007

Public Skating at Pan American Plaza

March 31, 2007

Public Skating at Pan American Plaza

April 11, 2007

Public Skating at Pan American Plaza

April 19, 2007

Public Skating at Pan American Plaza

May 11, 2007

Public Skating at Pan American Plaza

July 14, 2007

Public Skating at Pan American Plaza

November 16, 2007

Celebrate America at Pan American Plaza

December 2, 2007

Indianapolis Colts Fun Zone at Pan American Plaza

May 8, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

May 9, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

May 9, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

May 10, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

May 10, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

May 11, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

May 15, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

May 16, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

May 17, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

May 17, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

May 18, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

May 19, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

May 20, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

May 21, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

May 22, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

May 24, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

May 24, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

May 25, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

May 26, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

May 27, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

May 31, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

May 31, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

June 1, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

June 2, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

June 3, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

June 13, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

June 13, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

June 14, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

June 14, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

June 15, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

June 20, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

June 20, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

June 21, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

June 21, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

June 22, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

June 27, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

June 27, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

June 28, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

June 28, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

June 29, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

July 4, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

July 4, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

July 5, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

July 5, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

July 6, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

July 25, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

July 25, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

July 26, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

July 26, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

August 1, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

August 1, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

August 2, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

August 2, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

August 3, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

August 8, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

August 9, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

August 9, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

August 10, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

August 30, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

September 5, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

September 6, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

September 6, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

September 7, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

September 12, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

September 13, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

September 13, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

September 14, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

September 19, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

September 20, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

September 20, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

September 21, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

September 26, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

September 27, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

September 27, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

October 3, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

October 4, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

October 4, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

October 5, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

October 10, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

October 11, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

October 11, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

October 12, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

October 17, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

October 18, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

October 25, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

October 25, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

October 26, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

October 31, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

November 1, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

November 2, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

November 7, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

November 8, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

November 8, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

November 9, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

November 14, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

November 15, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

November 15, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

November 16, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

November 21, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

November 22, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

November 22, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

November 28, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

November 29, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

November 29, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

November 30, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

December 4, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

December 5, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

December 5, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

December 5, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

December 6, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

December 10, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

December 11, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

December 12, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

December 12, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

December 12, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

December 13, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

December 15, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

December 16, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

December 17, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

December 18, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

December 19, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

December 20, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

December 20, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

December 26, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

December 26, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

December 27, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

December 27, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

December 29, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

December 31, 2008

Public Skating at Pan American Plaza

January 1, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

June 6, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

June 6, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

June 7, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

June 13, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

June 13, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

June 14, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

June 20, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

June 20, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

June 21, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

November 7, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

November 8, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

November 9, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

November 10, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

November 11, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

November 12, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

November 13, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

November 14, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

November 15, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

November 16, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

November 17, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

November 18, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

November 19, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

November 20, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

November 21, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

November 22, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

November 23, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

November 24, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

November 25, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

November 27, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

November 28, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

November 29, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

November 30, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

December 1, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

December 2, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

December 3, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

December 4, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

December 4, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

December 5, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

December 5, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

December 5, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

December 6, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

December 7, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

December 8, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

December 9, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

December 10, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

December 11, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

December 11, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

December 12, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

December 12, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

December 12, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

December 13, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

December 14, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

December 15, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

December 16, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

December 17, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

December 18, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

December 18, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

December 19, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

December 19, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

December 19, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

December 20, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

December 21, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

December 22, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

December 23, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

December 24, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

December 26, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

December 26, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

December 26, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

December 27, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

December 28, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

December 29, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

December 30, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

December 31, 2009

Public Skating at Pan American Plaza

January 1, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 1, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 2, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 2, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 2, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 3, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 4, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 5, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 6, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 7, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 8, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 8, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 9, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 9, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 9, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 10, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 11, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 12, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 13, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 14, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 15, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 15, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 16, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 16, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 16, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 17, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 18, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 19, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 20, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 21, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 22, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 22, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 23, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 23, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 23, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 24, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 25, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 26, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 27, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 28, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 29, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 29, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 30, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 30, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 30, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

January 31, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

April 14, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

April 17, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

April 19, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

April 20, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

April 25, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

April 28, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

June 1, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

June 2, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

June 3, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

June 4, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

June 5, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

June 6, 2010

Public Skating at Pan American Plaza

June 7, 2010

Public Skating at Pan American Plaza