275 S Raymond Ave, Pasadena, CA
Los Angeles, California
April 2, 2006

HapaKorean & Li'l aNNa's Birthday at Old Pasadena

May 26, 2007

Pasadena Cruisin' Weekly Car Show at Old Pasadena

October 12, 2007

Pasadena Art Weekend at Old Pasadena

October 14, 2007

Pasadena Music Festival at Old Pasadena

June 21, 2008

Make Music Pasadena 2008 at Old Pasadena

March 13, 2009

Art Night Pasadena at Old Pasadena

June 19, 2010

Make Music Pasadena 2010 at Old Pasadena