1601 East Market Street
Greensboro, North Carolina 27401
October 14, 2006

ConvergeSouth 2006 at NC A&T University, Greensboro, NC

April 14, 2007

Greensboro Truth and Reconciliation Conference at NC A&T University, Greensboro, NC

October 19, 2007

ConvergeSouth 2007 at NC A&T University, Greensboro, NC

May 2, 2009

Judah Academy of the Arts at NC A&T University, Greensboro, NC

January 18, 2010

BPI Certification Course - Greensboro at NC A&T University, Greensboro, NC