Şos. Kiseleff nr. 28-30
Bucureşti, Bucuresti
May 15, 2009

Târgul olarilor at "Muzeul satului"