Holyrood Park
Edinburgh, Scotland EH9 1SH
June 28, 2009

Race for Life - Edinburgh (Holyrood Park) at Holyrood Park

May 30, 2010

Urbanathlon 10k - Edinburgh at Holyrood Park

June 6, 2010

Walk for Scotland at Holyrood Park

July 25, 2010

Big Fun Run Edinburgh at Holyrood Park

August 8, 2010

First ever Edinburgh Rathayatra! at Holyrood Park