20 W. Kinzie Street
Chicago, Illinois 60610
November 9, 2007

Lunch 2.0 @ Google Chicago at Google Chicago