220 Handan Rd. Yangpu District
Shanghai, Shanghai
March 26, 2008

Shanghai Many-Core Workshop at Fudan University