34 E. 34th St (at Madison Ave)
New York City, New York
December 3, 2003

7th Annual DL21C Holiday Party at Coda

April 9, 2004

SYN at Coda

July 15, 2005

Love In Chaos at Coda

September 16, 2005

CMJ: Spartan Fidelity at Coda

December 28, 2005

Granian, Ryan Montbleau Band at Coda

March 11, 2006

Granian at Coda

April 15, 2006

ALANA DAVIS at Coda

May 25, 2006

Heedoosh, Blue Fringe, Teva at Coda

August 21, 2006

Angie Aparo & The Infidels at Coda