Guangzhou, China
Guangzhou, Guangdong
March 2, 2010

Neon Show at China Import And Export Fair