607 N. River St.
Ypsilanti, Michigan
October 30, 2005

Odd Clouds, Newton at Banana Tina

October 31, 2005

Haunted House at Banana Tina

June 6, 2006

Tiger Saw, Casey Dienel, Annie Palmer at Banana Tina

July 8, 2006

THE SOUND THE HARE HEARD TOUR at Banana Tina

July 8, 2006

THE SOUND THE HARE HEARD TOUR at Banana Tina