November 12, 2007

London Ruby User Group (LRUG) November Meeting at Skills Matter Limited

November 24, 2007

BarCamp London 3 at Google

December 10, 2007

London Ruby User Group (LRUG) December 2007 Meeting at Skills Matter Limited

January 25, 2008

MiniBar January at Corbet Place