October 6, 2007

SF Double Ten Parade at San Francisco

November 9, 2007

Green Festival S.F. at San Francisco Concourse Exhibition Center

October 4, 2008

San Francisco Double Ten Parade at Downtown San Francisco