September 23, 2006

PAN SONIC AND RYOICHI KUROKAWA @ RML at Recombinant Media Labs

September 29, 2006

Cibelle at Cafe Du Nord

October 10, 2006

MIchael Hurley at Hemlock Tavern

November 14, 2006

Sankai Juku at Wooly's