November 6, 2007

Web 2.0 Expo Berlin at TBA

November 14, 2007

MacLive Expo 2007 Köln at EXPO XXI Köln

April 1, 2008

re:publica'08 - Die kritische Masse (The critical mass) at Kalkscheune (Berlin-Mitte)