April 1, 2008

re:publica'08 - Die kritische Masse (The critical mass) at Kalkscheune (Berlin-Mitte)

April 24, 2008

Barcamp Offenburg at Burda Medienpark Offenburg

June 16, 2008

Web 2.0 Expo/Radar Meetup at Sankt Oberholz