June 10, 2006

High Noon Craftacular at High Noon Saloon

June 24, 2006

Art vs. Craft at Michael J Cudahy Student Center (MSOE campus)

November 25, 2006

High Noon Christmas Craftacular at High Noon Saloon