April 21, 2007

BarcampFrankfurt at Cisco Systems Gmbh

April 27, 2007

ZenaCamp at Palazzo Ducale

May 12, 2007

BarCampMatera at Matera

June 13, 2007

Web 2.Oltre at Marriott Hotel Milan

November 14, 2007

MacLive Expo 2007 Köln at EXPO XXI Köln