August 28, 2007

24 Hours of Flickr, Kuala Lumpur at Maison

September 2, 2007

HITBSecConf2007 - Malaysia at Hilton KL Sentral

March 28, 2009

Big KL Meetup #3 at Medan Ikan Bakar Kampung Baru