April 11, 2009

Cherry Blossom Festival (North California) at San Francisco's Japantown

June 13, 2009

Fiesta Filipina USA 2009 at Civic Center Plaza ~ San Francisco