October 26, 2005

Icons and Idols - samtal mellan ?rets Rolf Schock-pristagare at Kungliga Musikaliska Akademien

November 9, 2005

Access All Areas at Kulturhuset

November 9, 2005

De stora nätverkens matematik at Kungl. Vetenskapsakademien

November 15, 2005

Sossen, arkitekten och det skruvade huset at Arkitekturmuseet

November 19, 2005

David Lloyd gästar Kulturhuset at Kulturhuset

November 19, 2005

Bloggforum Stockholm 3.0 at JMK

November 29, 2005

Osynliga städer at Arkitekturmuseet

December 8, 2005

The Prize in Economic Sciences 2005: Game Theory at Kungl. Vetenskapsakademien

February 5, 2006

Death Cab for Cutie at Berns Salonger

February 6, 2006

Arab Strap at Kagelbanan