June 24, 2008

CloudCamp San Francisco at Microsoft San Francisco Office

April 17, 2011

San Francisco CHOCOLATE SALON 2011 at Fort Mason Center, Festival Pavilion

April 21, 2011

54th San Francisco International Film Festival at Sundance Kabuki Cinemas