May 4, 2007

Munich Open Coffee Meetup at Starbucks Coffee House

May 22, 2007

2. Munich Open Coffee Meetup at san francisco coffee company munich - Odeonsplatz

June 28, 2007

3. Munich Open Coffee Meetup at san francisco coffee company munich - Odeonsplatz

August 10, 2007

4. Munich Open Coffee Meetup at san francisco coffee company munich - Odeonsplatz

October 19, 2007

6. Munich Open Coffee Meetup at san francisco coffee company munich - Odeonsplatz