June 11, 2006

Utrecht Flickr Meeting at Ledig Erf