March 31, 2004

Typ-OWriting with style at Moderna muséet

April 2, 2004

Four Tet at Mondo

April 21, 2004

Zero 7 at Debaser

August 9, 2004

Den mobila webben at Tekniska Museet

January 26, 2005

Derrida av Kirby Dick, Amy Ziering Kofman at Biografen Sture

February 3, 2005

En kväll om Iran at Kafé Edenborg

February 9, 2005

Den tömda demokratin at ABF

February 27, 2005

Bright Eyes at Cirkus

March 10, 2005

Ted Leo/Pharmacists at Debaser

March 16, 2005

Öppet inneh?ll - hur webben byggs ut av idealister at Södertörns Högskola

April 9, 2005

E.S.T. (Esbjörn Svenssons Trio) at Nalen

May 28, 2005

Bloggforum Stockholm 2.0 at JMK

October 9, 2005

Popcorn: The Shield Around The K at Kagelbanan

October 9, 2005

Popcorn: The MC, Why We Do It at Kagelbanan

October 26, 2005

Jared Diamond om "Science and History: The Rises and Falls of Human Societies" at Karolinska Institutet - Nobel Forum

October 26, 2005

Icons and Idols - samtal mellan ?rets Rolf Schock-pristagare at Kungliga Musikaliska Akademien

November 9, 2005

De stora nätverkens matematik at Kungl. Vetenskapsakademien