March 28, 2008

La multiKDD Flickr de Madrid (Flickrmeet) at El Capricho (Parque)

June 19, 2008

Flickrs de Madrid at Nietzsche Art & Drinks

October 11, 2008

FlickrMeet: [KDD] Gran KDD aniversario at Plaza Mayor