September 25, 2008

EuroIA: Redrawing the map at Tuschinski Theater

October 17, 2008

BarCamp Berlin 3 at Deutsche Telekom AG Hauptstadtrepräsentanz

November 13, 2008

InfoCamp Berlin at newthinking store