June 15, 2007

Yahoo! BBC Hackday 2007 at Alexandra Palace

June 28, 2007

CC-Salon London - June 2007 at Juno

September 7, 2007

dConstruct 2007 at The Brighton Dome

September 7, 2007

BarCampBrighton at Madgex