November 9, 2008

Honey Sound System at Paradise Lounge

November 22, 2008

Square One at Paradise Lounge

December 12, 2008

KLASHBACK at Paradise Lounge

December 15, 2008

Candy Cane at Paradise Lounge

December 27, 2008

The Juan Maclean at Paradise Lounge

December 31, 2008

Love Unlimited NYE at the New Paradise Lounge

January 9, 2009

Weapon of Choice at Paradise Lounge

January 31, 2009

Lindstrom at the New Paradise Lounge