November 13, 2008

November RefreshOKC Lunch at RedPin Restaurant & Bowling Lounge

November 18, 2008

Refresh OKC November Meeting at Ronald J. Norick Downtown Library

December 5, 2008

December RefreshOKC Lunch at Jason's Deli