June 14, 2007

Sonar Festival at Centre de Cultura Contemporània de Barcelona