May 8, 2007

MOO Meetup at 111 Minna Gallery

May 12, 2007

Kfog Kaboom at pier 30-32

May 19, 2007

Bazaar Bizarre San Francisco at San Mateo Fairgrounds

May 19, 2007

Bay Area Maker Faire 2007 at San Mateo Fairgrounds

May 26, 2007

ISO:070526.Us.Ca.Montara at Point Montara Lighthouse