290 S. Market St.
San Jose, California 95113

Cải lương hồ quảng - diễn trọn tuồng 3 tiếng

Lệ Thủy –Minh Phụng – Phượng Liên – Vũ Luân – Tú Sương – Lê Tín – Mai Thế Hiệp – Bình Trang – Hương Huyền - Tuấn Phong - Quốc Tuấn - Tuấn Minh – MC Thanh Tùng

Montgomery Theater
271 S. Market St.,
San Jose
Thứ Sáu 18 tháng Tám, 2006
Từ 7:00 pm – 10:00 pm
Liên lạc: (408) 531-9513

Added by Oneviet on August 7, 2006

Interested 1