Slavonska avenija 6
Zagreb, Grad Zagreb 10000

Web.Start is the first regional conference catering to the authors of Web projects, aiming to help them realize or improve their projects and helping them reach the knowledge and contacts that will help hem position themselves on the market, fund their projects and achieve success.

--------------------------------------------------------------------------

Web.Start prva je regionalna konferencija koja se obraća autorima Web projekata, omogućujući im da ostvare ili unaprijede svoje projekte, pomažući im u stjecanju znanja i kontakata koji će im omogućiti pozicioniranje na tržištu, financiranje i realizaciju perspektivnih projekata. Također, konferencija funkcionira u drugom smjeru, pružajući potencijalnim investitorima informacije o tome kako plasirati i oplemeniti sredstva na domaćoj Web sceni, predstavljajući im postojeće i projekte u nastajanju.

Official Website: http://webstart.ini.hr

Added by BerislavLopac on December 27, 2007