Croeselaan 6
Utrecht, Utrecht 3521CA

Datum: Maandag 4 december 2006
Tijd: 14:30 - 20:00 uur
Plaats: Media Plaza te Utrecht
Prijs: € 0,- (kosteloos)

De ontwikkeling van Web 2.0 lijkt niet te stoppen. Web 2.0 is de term voor al het 'nieuwe' dat op het Internet gebeurt. Immers moeten al deze nieuwe ontwikkelingen ondersteund worden met nieuwe technologie. Hierbij komen o.a. zaken als AJAX, Adobe Flex, Utility based computing, Software as a service en RSS aan bod. Tevens brengt de interactie nieuwe problemen met zich mee, waarvoor soms een technische oplossing bedacht dient te worden. Het filteren van ongewenste reacties op blogs en de schaalbaarheid van een applicatie bij succes, waarbij meteen naar de architectuur gekeken moet worden bijvoorbeeld.

Is uw ICT bedrijf klaar voor Web 2.0? Weet u welke technologische veranderingen dit fenomeen met zich meebrengt? En welke invloed dit heeft op uw business? In het seminar 'Web 2.0 voor ICT bedrijven' wordt ingegaan op de ontwikkelingen van Web 2.0 met de vraag; wat kan ik als ICT bedrijf met Web 2.0?

Welke thema's kunt u tijdens het seminar verwachten?
- Wat is Web 2.0?
- Welke ontwikkelingen in technologische zin brengt Web 2.0 met zich mee?
- Hoe werken deze technologieën en wat zijn de (on)mogelijkheden?
- Welke ontwikkelingen zijn er de komende jaren te verwachten?
- Wat is de invloed van Web 2.0 op mijn business model?
- Waar liggen de kansen? Waar liggen de bedreigingen?
- Wie kan mij hierbij helpen?

Voor wie is dit seminar bedoeld?
- Management en directie van MKB ICT bedrijven
(netwerkbeheerders, systeem integrators, software developers)
- Business development managers van MKB ICT bedrijven
- Software architecten van MKB ICT bedrijven
- Senior software ontwikkelaars
- Senior netwerk architecten / systeembeheerders
- Onderzoekers op het gebied van technologie en software development

Inschrijven?
Deelname aan het seminar is kosteloos. U kunt zich inschrijven via het online inschrijfformulier.

Meer informatie?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Bas van de Haterd. Via e-mail [email protected] of telefonisch op 030 291 41 12.

Official Website: http://www.mediaplaza.nl/mp.php/mediaplaza/agenda/agenda.php?id=66

Added by alper on November 17, 2006