Voetweg 66
Gent, Oost-Vlaanderen 9000

Web 2.0, Bibliotheek 2.0, sociale media, Google, ... We worden meer en meer om de oren geslagen met nieuwe technologieën en tools die ons het leven gemakkelijker zouden moeten maken. Dag na dag worden we aangespoord om mee te gaan met onze tijd en al deze nieuwigheden te omarmen en in onze diensten op te nemen. Hoe anders kan je de veranderende gebruiker adequaat bedienen ? Maar wie is nu die veranderende gebruiker en wat maakt hem dan zo anders dan de vorige generatie(s)?

Op 27 mei 2010 organiseert de sectie Schoolbibliotheken van de VVBAD een studiedag met als thema ‘de nieuwe gebruiker'. De gastlocatie is de nieuwe campus Kantienberg van de Arteveldehogeschool in Gent.

Dat de nieuwe gebruiker in hogescholen en universiteiten veranderd is door de het gewijzigde profiel van studenten die het hoger onderwijs betreden, wordt vanuit VLHORA (=Vlaamse Hogescholenraad) verduidelijkt. Herman Konings schetst vervolgens een breder kader waarin we de huidige generatie in het hoger onderwijs kunnen positioneren en beter kunnen begrijpen. Annet Daems en Vicky Franssen van het Media Expertise Centrum van de Katholieke Hogeschool Mechelen stellen hun onderzoek naar het mediagebruik van jongeren voor. Annelies Raes van de Universiteit Gent onderzocht dan weer de zoekstrategieën van jongeren op het internet. En vanuit Katho wordt het iTunes U-project voorgesteld waarbij demonstratie- en instructiefilmpjes via het iTunesplatform van Apple aan studenten kunnen worden aangeboden. Tijdens de studiedag is tevens de jaarlijkse vergadering van de sectie schoolbibliotheken gepland met de verkiezing van nieuwe bestuursleden.

Programma
09.30 u. Onthaal en koffie
09.50 u. Verwelkoming (Guido Galle, directeur Onderwijs Arteveldehogeschool)
10.00 u. Jasper Delanoy (VLHORA) focust op de gewijzigde samenstelling van de studentenpopulatie in het hoger onderwijs, o.a. aan de hand van statistisch materiaal
10.30 u. Trendwatcher Herman Konings over jongeren en jongerencultuur
11.15 u. Annet Daems en Vicky Franssen (Media Expertise Centrum KHmechelen) over mediagebruik bij jongeren
12.00 u. Sectievergadering SB/bestuursverkiezingen
12.20 u. Lunch
13.00 u. Bibliotheekbezoek
14.00 u. Annelies Raes (UGENT) over zoekstrategieën van jongeren op internet
14.45 u. Jos Libeert en Jos Panen (iTunes KATHO)
15.45 u. Afsluitend drankje

Official Website: http://www.vvbad.be/node/5377

Added by BiebmiepLeen on May 12, 2010

Comments