Sumatralaan 49
Hilversum, Noord-Holland 1217GP

UITNODIGING: ALV 2006
Zaterdag 10 juni in Villa VPRO
De VPRO nodigt u van harte uit voor een uitgebreide toelichting op de toekomst van nu. De eindredacteuren van de drie themakanalen geven uitleg over hun themakanaal, vertellen hoe zij te werk gaan en geven u de mogelijkheid zelf deze kanalen te zien.
--> Toekomst VPRO en Algemene Ledenvergadering
Als u wilt volgen wat er in de media gebeurt, dan hoort u op de Algemene Ledenvergadering de meest actuele ontwikkelingen. Voorafgaand aan de presentatie van de Themakanalen is er de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Agenda van de Algemene Ledenvergadering:
- Verslag en besluitenlijst ALV d.d. 11-6-2005
- Mededelingen bestuur
- Jaarverslag 2005
- Rekening en verantwoording 2005
- Verslag commissie van onderzoek
- Benoeming Commissie van onderzoek voor boekjaar 2006
- Benoeming lid Verkiezingscommissie
- Meerjarenbeleidsplan + meerjarenbegroting 2006-2009
- Jaarbeleidsplan incl. begroting 2006
- Rondvraag
--> Presentatie door programmamakers van de VPRO digitale themakanalen
Anderhalf jaar geleden begon de VPRO als eerste publieke omroep met digitale themakanalen. Hollanddoc, /Geschiedenis en 3voor12 onderstrepen het belang dat de VPRO aan nieuwe media hecht. Nieuwe media veranderen het gebruikspatroon van luisteraars en kijkers. Is uw gebruikspatroon al veranderd?
Villa VPRO in Hilversum wordt ingericht als een digitaal themakanaalmuseum waarin u fysiek wordt rondgeleid door de makers. Maak kennis met de tv van de toekomst en de mensen erachter.

--> Aanmelding
Het programma begint om 12.30 uur met een lunch in het VPRO-restaurant.
VPRO-leden kunnen deze middag kosteloos bijwonen.
Aanmelding: per e-mail bij het Bestuurssecretariaat: [email protected]
of telefonisch bij de afdeling Communicatie, telefoon 035 - 6712 666

Official Website: http://www.vpro.nl/vragen/27964143/

Added by prupert on April 17, 2006

Interested 2