Piet Heinkade 27
Amsterdam, Noord-Holland 1019 BR

Op dinsdag 11 november 2008 vindt de tweede editie plaats van Vliegende Hollanders - Science & Technology Summit 2008, in de Amsterdamse Passenger Terminal en in Science Center NEMO. De Summit staat in het teken van kennis, onderwijs, technologie, innovatie en wetenschap, kortom: de toekomst van Nederland. Doel is om te laten zien dat het goed gaat met bètatechniek in het onderwijs en bedrijfsleven. En waarom het goed gaat. In het hoger onderwijs gaan steeds meer jongeren een bètatechnische studie doen. Ook de instroom in de N-profielen op havo/vwo gaat omhoog. De boodschap is dan ook: jongeren kiezen weer voor bètatechniek!

Vliegende Hollanders 2008 wil laten zien wat er de afgelopen jaren is bereikt als het gaat om bètatechnisch onderwijs en de bètatechnische arbeidsmarkt. Vele duizenden scholen, kennisinstellingen en bedrijven doen nu mee aan een van de programma's van het Platform Bèta Techniek. Een aanpak over de hele loopbaanketen: van primair naar voortgezet en beroepsonderwijs tot en met hoger onderwijs en de arbeidsmarkt. Zij zijn bezig mensen te interesseren, te trekken en te behouden voor een bètatechnische carrière. Op Vliegende Hollanders 2008 laten deze organisaties zien waarom zij succesvol zijn.

Het programma van Vliegende Hollanders 2008 is veelzijdig en interactief en bestaat uit:

* Kennis van de bètatechniek-aanpak: wat werkt er en waarom?
* Plenair debat tussen vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties
* Lezingen van gerenommeerde wetenschappers, zoals Louise Vet (Buitengewoon Hoogleraar Evolutionaire ecologie), Hester Bijl (hoogleraar Lucht- en Ruimtevaarttechniek), Hendrik Lenstra (hoogleraar Fundamentele en toepassingsgerichte wiskunde)
* Wetenschap- en Technologie Parade met onder andere Nederlandse innovaties, toonaangevende instellingen, beelden van bètatechniek en ontmoetingen tussen sectoren.
* Excellente voorbeelden van samenwerkingsverbanden tussen onderwijssectoren en onderwijs en bedrijfsleven.
* Bètagasten: toonaangevende personen geven aan de hand van fragmenten hun visie op bètatechniek en onze maatschappij.
* Tentoonstellingen op het snijvlak van wetenschap en andere disciplines zoals kunst en muziek. Onder andere Theo Jansen (Strandbeesten) en Yuri Landman (ontwerper elektrische snaarinstrumenten gebaseerd op natuurkundige verschijnselen)
* Ontmoetingen tussen alle sectoren
* Volkskrant-kenniscafé met als thema de bètacanon
* Bètatechniek-aanpak internationaal: wat doen andere landen?
* En nog veel meer...

Official Website: http://www.vliegendehollanders2008.nl

Added by Hans Mestrum on September 17, 2008