Drottninggatan 1
Örebro, Orebro 70210

Det är den tredje tisdagen där allt det viktiga avhandlas.

Added by kalstrom on March 6, 2008