Padualaan 101
Utrecht, Utrecht

De Hogeschool Utrecht organiseert in samenwerking met de Taskforce Innovatie Regio Utrecht, Creative Cities Amsterdam Area en iMMovator Crossmedia Network het symposium ‘Creativity means Business’ op 27 januari 2009 in het gebouw van de Faculteit Economie en Management, Padualaan 101, Utrecht.

Voor wie is het symposium bedoeld en wat valt er te halen?

· Vertegenwoordigers van de creatieve industrie: Kontakten met potentiële opdrachtgevers, investeerders en onderzoekers.
· Vertegenwoordigers van innoverend bedrijfsleven: Kontakten met oplossers met nieuwe gezichtspunten en met onderzoekers.
· Vertegenwoordigers van kennisinstellingen (managers, onderzoekers, docenten, studenten): ‘Circuleerbare’ kennis.
· En verder iedereen met creativiteit, een open geest en/of belangstelling in de toekomst.


Crisis, What Crisis?
De economie is niet gebaat bij bij de pakken neerzitten. Het gaat, om uit de huidige malaise te komen, om inzetten op creativiteit en ondernemerschap. Die combinatie is volop voor handen, in de vorm van onze sterk groeiende creatieve en dienstverlenende industrie. Denk aan vormgevers, gamebedrijven, marketingbureaus, crossmedia, etc. Is investeren in de creatieve industrie mogelijk de ‘Way Out’?

The Ultimate Challenge
Enkele gerenommeerde bedrijven zullen hun innovatiebehoefte voorleggen aan vertegenwoordigers van de creatieve industrie en van kennisinstellingen. Gezamenlijk zullen deze laatsten in workshops oplossingen verzinnen en plenair ‘pitchen’. De beste oplossingen worden in principe uitgevoerd.
Het geheel is een demonstratie van het vermogen van de creatieve industrie om het ondernemende bedrijfsleven te helpen innoveren.

Connecting Creativity
De Hogeschool Utrecht is de kennislink tussen de creatieve industrie en het ondernemende bedrijfsleven. Tijdens het symposium worden workshops verzorgd door de lectoren Harry van Vliet (HU en Telematica Instituut) over crossmedia, Remko van der Lugt (HU en TUD) over product design en Gilbert Silvius (HU en Van Aetsveld) over marketing 2.0.
Daarnaast zijn er lezingen door gerenommeerde binnen- en buitenlandse sprekers. Het symposium is tevens de kick-off van een door het ministerie van EZ gesubsidieerd project ‘Connecting Creativity’.

Market Your Skills
De Creatieve Industrie heeft de gelegenheid om zich te presenteren op een markt rondom de symposiumzalen en daarmee in contact te komen met het (grote) bedrijfsleven enerzijds en vertegenwoordigers van kennisinstellingen (onderzoekers, studenten) anderzijds.

Meer informatie
U kunt contact opnemen met Wim van der Plas van de Hogeschool Utrecht, per telefoon: 06-24932339 of per mail: [email protected]

http://www.taskforceinnovatie.nl/Agenda/090127+Symposium.htm

Official Website: http://www.hucc.nl/

Added by Martijn Reintjes on December 21, 2008