Burgwal 45 t/m 49
Delft, Zuid-Holland

TAAL ALS LEVEND ORGANISME
door Jeroen Wiedenhof
maandag 11 december 2006, 20:15 uur
Speakers Burgwal 45 t/m 49, 2611 GG DELFT
Toegang gratis

geen aanmelding nodig

In de zoektocht naar de oorsprong van taal is de biologische evolutie van het menselijke spraakorgaan goed te reconstrueren, maar is het lastiger om een goed beeld te krijgen van de ontwikkelingen in het brein. Archeologen, ethologen en taalkundigen zoeken de oorsprong van taal vaak eendrachtig in het vermogen om met symbolen te werken. Er bestaat minder overeenstemming over de precieze aard van de vroegste taalsymbolen, laat staan over de vraag hoe talige complexiteit zich heeft ontwikkeld. Volgens de Leidse school van de evolutionaire taalwetenschap is taal dankzij de aard van talige betekenissen als een levend organisme te beschouwen. De Humpty Dumpty-kwestie 'Which is to be master?' komt dan ook neer op de vraag of de mens zijn taal beheerst of door zijn taal wordt beheerst.

Dr. Jeroen Wiedenhof is als taalkundige verbonden aan de Universiteit Leiden. Hij is opgeleid als sinoloog in Leiden en Peking. Zijn huidige onderzoek richt zich naast de Chinese taalkunde op de oorsprong van taal in de menselijke soort. Als medeoprichter van de Leidse school van de evolutionaire taalwetenschap zet hij zich in om het verschijnsel taal onder de academische en publieke aandacht te brengen.

uit de reeks how to bluff your way in...

Official Website: http://www.dezebra.com/sg/publiek/agenda.asp?courseID=144

Added by alper on July 31, 2006

Interested 1