Burgwal 45 t/m 49
Delft, Zuid-Holland

Moderniseer of ik schiet!
Als reactie op de terroristische aanval van Al Qaida op 9/11 proclameerde Bush de 'War on Terrorism'. De belangrijkste wapenfeiten in deze oorlog zijn het verjagen van de Taliban en Al Qaida uit Afghanistan, de aanname van de Patriot Act (een wet die Amerika meer mogelijkheden geeft om op te treden tegen mogelijk terrorisme) en de oorlog tegen Irak. Deze laatste begon vanwege het bezit van massavernietigingswapens, maar veranderde langzaam in een 'bevrijdings- en humaniseringsoorlog', waarbij Irak het model werd van de export van democratie en moderniteit uit het Westen. Wat begon als reactie op terreur lijkt te zijn veranderd in de verspreiding van een ideologie. Geen oorlog tegen een land, maar een strijd van de beschaving tegen de barbarij. Een dergelijke oorlog roept op z'n minst een aantal prangende vragen op. Bestaat oorlog uit naam van humaniteit? Mag een 'superieure' cultuur haar wil aan andere culturen (met geweld) opleggen of gebeurt dat gewoon? Hoe modern is het om via een oorlog democratie af te dwingen? Is hier sprake van een botsing tussen Islamitisch en Verlichtingsfundamentalisme? En is er nog plaats voor soevereine staten in een geontideologiseerde wereld?

Prof. dr. Arend-Jan Boekestijn, bekend van radio en tv, is verbonden aan de vakgroep geschiedenis van de Universiteit Utrecht. Hij schrijft regelmatig voor NRC Handelsblad over buitenlandse politiek. Sinds 2003 is hij lid van de klankbordgroep van de Nederlandse Minister van Defensie. Prof. dr. Mient Jan Faber is bijzonder hoogleraar Citizen's Involvement in War Situations aan de VU. In de jaren tachtig werd Faber als secretaris van het IKV bekend als een van de leiders van de internationale vredesbeweging.
Dr. Henk Oosterling is universitair hoofddocent filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2005 verzorgde hij een lezingenreeks, waarin hij ons absolute geloof in de markt, maakbaarheid en mobiliteit op fundamentalistische merites beoordeelde.

Official Website: http://www.speakers.nl/agenda.php?activiteit=1177

Added by alper on July 30, 2006