Burgwal 45 t/m 49
Delft, Zuid-Holland

'Gratis openbaar vervoer'
Michel van Hulten 10 September 2006
De beweegredenen om OV ‘gratis’ aan te bieden zijn zeer verscheiden. Deels verkeerstechnisch, vooral ter vermindering van de congestie op de weg en op parkeerterreinen. Deels sociaal om ouderen, gehandicapten en armen te behoeden voor sociaal isolement. Deels milieugericht, want verminderend particulier autogebruik vermindert de CO2-uitstoot en de hoeveelheid fijn stof in de atmosfeer. Deels economisch, want verminderend autogebruik of zelfs maar verminderende toename van het gebruik van particuliere auto’s, vermindert de noodzaak meer wegen aan te leggen wat miljarden aan besparingen kan opleveren.

Official Website: http://www.sprekershoek.nl/index.php?page=sessies&month=8&year=2006#42

Added by alper on July 30, 2006

Interested 1