Burgwal 45 t/m 49
Delft, Zuid-Holland

Site

Toegang gratis, geen aanmelding nodig

Waarom is het Kwaad in de wereld als die door een almachtige, goede God is geschapen? Met die vraag worstelen theologen al eeuwen lang. De eenvoudige constatering van het scheppingsverhaal dat God ‘zag dat het goed was’ steekt in de geschiedenis nogal schril af tegen de minder mooie werkelijkheid van rampen en oorlogen, dood en verderf. Het vertrouwen in een goddelijk heilsplan is niet afdoende. Gevallen engelen, Satan en Be?lzebub moeten de realiteit van het Kwaad onderstrepen. Maar een godsdienst die in ??n adem de monothe?stische almacht van God belijdt komt daardoor wel in de problemen. Welke theologische visies op het Kwaad zijn er in de loop der eeuwen zoal ontwikkeld? En welke breuk heeft het Verlichtingsdenken van Kant en de daarop volgende 19e eeuw van epidemie?n en 20e eeuw van oorlog, terreur en geweld hierop veroorzaakt?

Dr. Theo L. Hettema is godsdienstfilosoof en publiceerde o.a. op het onderwerp religie en geweld. Momenteel is hij verbonden als postdoc-onderzoeker dogmatiek aan het Theologisch Wetenschappelijk Instituut van de Protestantse Kerk in Nederland, bij de Universiteit Leiden.

Added by alper on January 30, 2006

Interested 1