Burgwal 45 t/m 49
Delft, Zuid-Holland

Site

PLASTIC DENKEN: REFLEXIVITEIT VAN DE OPPERVLAKTE
door Piet Molendijk
maandag 13 maart 2006, 20:15 uur
Speakers Burgwal 45 t/m 49, 2611 GG DELFT
Toegang gratis

geen aanmelding nodig

LOCATIE: Speakers, Burgwal 45 - 49, Delft
TOEGANG: Gratis

In de jaren zestig en zeventig brak plastic door. Niet alleen werd het dagelijks leven overspoeld met nieuwe plastic producten; het materiaal werd een metafoor voor een tijdperk. Andy Warhol verhief de serieproductie tot kunst. Op een politiek niveau lijkt de impact van de massaproductie van plastic materialen zich te spiegelen in het hedendaagse consumentisme. Plastic is meer dan een materiaal; het kent filosofische en culturele dimensies. Plastic leert anders voelen en kijken en heeft zo ook het denken veranderd. De eerste uitdrukkingen daarvan vinden we in de filosofie van Gilles Deleuze & FĂ©lix Guattari. In de lezing zal met het Deleuziaanse begrip ?assemblage? aangetoond worden dat ? ondanks de massaproductie ? plastic een eigen individualiteit kent in een systeem dat primair bestaat uit relaties en verbindingen. Het is opvallend dat in het daaropvolgende digitale tijdperk hun filosofische inzichten uitermate inspirerend blijken in de architectuur,
de kunst, design en vooral in de nieuwe media. In de lezing zal deze populariteit worden toegelicht en bekritiseerd. Dat plastic een harde materiele voorwaarde is voor de digitaliteit, is geen bijkomstigheid. Betoogd zal worden dat plastic als materie een eigen reflexiviteit kent, die samenhangt
met de mediale reflexiviteit die elk onderscheid tussen individualiteit en collectiviteit doortrekt.

Piet Molendijk is cultuurfilosoof en verbonden aan het Centrum voor Filosofie & Kunst (CFK) van de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Added by alper on January 30, 2006

Interested 1