Stevinweg 1
Delft, Zuid-Holland

Site

NEDERLAND DISTRIBUTIELAND: EEN RISICOVOLLE ONDERNEMING
De 'boom' van civiele techniek
door Albert Pols
donderdag 2 maart 2006, 12:45 uur
zie tekst
Toegang gratis

geen aanmelding nodig

LOCATIE: Faculteit CiTG zaal F, Stevinsweg 1, Delft
TOEGANG: Gratis

De bezwering van de congestie op de vaderlandse wegen is een terugkerend ritueel in de Haagse politiek. Tolpoortjes, dubbeldekswegen, rekeningrijden, vrachtvervoer over de Betuwelijn, zijn de daarbij horende toverwoorden. Niet alleen het personenvervoer, zeker het almaar uitdijende transport in en vanuit Nederland zelf lijkt nauwelijks ter discussie te staan. De vanzelfsprekendheid van ?Nederland als poort van Europa? met de daarbij behorende investeringen zoals recentelijk de tweede Maasvlakte is voor de politiek onproblematisch. Toch is er een groeiend aantal, dat vraagtekens zet bij het concept ?hoe meer tonnen hoe meer vreugd?. Niet alleen vanwege milieutechnische, maar ook vanwege economische risico?s. De milieueffecten van transportstromen van derden door Nederland leveren een permanente onbetaalde rekening op en de waarde die Nederland toevoegt aan de massale goederenstroom die ons land passeert is betrekkelijk laag. Wordt het niet eens tijd dat Nederland de zinnen verzet?

OPMERKING: Dit programmaonderdeel is in samenwerking met de studievereniging Praktische Studie georganiseerd, ter gelegenheid van de viering van de 122e dies dat in het teken staat van RISICO. Voor dit onderwerp is ook het VVD-kamerlid Hofstra uitgenodigd om in diezelfde week te worden geinterviewd. Let op verdere aankondigingen via www.sg.tudelft.nl

Prof. dr. ir. Albert Pols is hoogleraar planning bij Civiele Techniek, adviseerde de regering in 1997 over de internationale concurrentiekracht en mainportstrategie en werd onlangs door minister Peijs benoemd tot lid van het ?Critical Review Team?, dat de nut- en noodzaakdiscussie over de Zuiderzeelijn ?vroegtijdig inhoudelijk en procesmatig wil versterken door vragen, kritiek, opinies, kennis en expertise?.

uit de reeks de 'boom' van ...

Added by alper on January 30, 2006

Interested 1