Burgwal 45 t/m 49
Delft, Zuid-Holland

Site

DE KUNSTSTOFFERING VAN DE MENS
door T.M. van Gulik
woensdag 22 maart 2006, 20:15 uur
Speakers Burgwal 45 t/m 49, 2611 GG DELFT
Toegang gratis

geen aanmelding nodig

LOCATIE: Speakers, Burgwal 45 - 49, Delft
TOEGANG: Gratis

Wat je met plastics kan maken tart elke fantasie; niet alleen in de technische maar ook in de medische wereld. Als een lichaamsonderdeel niet meer optimaal functioneert kan kunststof uitkomst bieden. Toepassingen van plastics als polipropyleen en polyester zijn in de chirurgie tot nu toe veelal van mechanische aard; ze vervangen geen orgaanfunctie maar vormen het raamwerk voor het biologische materiaal. Van belang bij het onderzoek naar 'medische plastics' is op dit moment vooral de mate van biocompabiliteit van het materiaal.

Het onderzoek naar nieuwe plastics zoals bio-materialen is een samenspel tussen artsen, biologen, weefseldeskundigen en polymeerchemici. Een fascinerende wereld, die pas aan onze deur klopt als we zelf een kapotte meniscus, liesbreuk of versleten heup hebben. De heer van Gulik zal betogen dat deze toepassing van kunststofmaterialen in het lichaam eigenlijk geen grenzen kent; alles wat vervangen kán worden, kan een chirurg vervangen. Ook ethisch ziet hij geen beperkingen. Hoe kijkt een chirurg aan tegen het toekomstig gebruik van plastics bij chirurgische ingrepen? Duurt het nog lang voordat er volledige kunststoforganen voor ons op de plank liggen? Hoe te denken over deze ?kunststoffering? van de mens?

Prof. dr. T.M. van Gulik is maag, darm en leverchirurg in het AMC en maakt als chirurg veel gebruik van kunststofmaterialen. Hij is tevens hoofd van het Chirurgisch laboratorium
in het AMC.

uit de reeks materialenreeks: plastic

Added by alper on January 30, 2006

Interested 1