Burgwal 45 t/m 49
Delft, Zuid-Holland

Site

Toegang gratis, geen aanmelding nodig

Geen reeks over het Kwaad zonder de personificatie ervan: niemand minder dan Lucifer, de duivel. Door de eeuwen heen heeft hij steeds andere gestalten aangenomen in afbeeldingen, beschrijvingen of toneelstukken. In de voorstellingswereld van de middeleeuwers geldt de duivel als het kwaad in hoogst eigen persoon, waartegen de mens zich sinds de zondeval nauwelijks kan beschermen. De duivel fungeert als verklaring voor al het onbegrijpelijke leed op aarde. Maar hoe kan hij dan ook handlanger van God zijn? En waarom zijn er duivels die de mens soms helpen? En hoe kan iemand ooit bang geweest zijn voor die stumperige sukkel die zo vaak als duivel figureerde op het laatmiddeleeuwse toneel? Een kleine geschiedenis van de duivel.

Prof. dr. Herman Pleij is hoogleraar historische Nederlandse letterkunde (UvA) en pleitbezorger van de geschiedenis van de Middeleeuwen, is onder meer auteur van Dromen van Cocagne (1997), De herontdekking van Nederland (2003) en Erasmus en het poldermodel (2005).

Added by alper on January 30, 2006

Interested 1